Supervision

Supervision hos psykolog

Supervision er en væsentlig del af en række uddannelser indenfor eksempelvis psykologiske, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Supervision bidrager til at skabe et solidt fagligt fundament og sikrer en fortsat udvikling og udvidelse af fagpersonens professionelle og faglige færdigheder. Supervision er med til at skabe overblik over de problemstillinger, der arbejdes med og hjælper til at kunne reflektere, forstå og handle mere optimalt i forhold til vanskelige arbejdsopgaver. Supervision er med til at inspirere og give større glæde i arbejdslivet.

Supervision er en metode, hvor der skabes rum til faglig og personlig udvikling. I supervision arbejdes der med både faglige problemstillinger og personlige udfordringer uden at her er tale om egentlig terapi. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.

Jeg tilbyder supervision

  • individuelt eller i gruppe
  • til institutioner, hvor der arbejdes med psykologiske, pædagogiske, social- og sundhedsfaglige problemstillinger. Det kan være psykologer, læger, socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykoterapeuter eller andre behandlere, konsulenter, kontaktpersoner eller ledere.

Som godkendt specialist i børnepsykologi og specialist psykoterapi med voksne tilbyder jeg

  • til psykologer, der arbejder henimod autorisation
  • til psykologer, der er i gang med specialistgodkendelse i børnepsykologi
  • til psykologer, der er i gang med specialistgodkendelse i psykoterapi, voksne

Psykologisk praksis
v/ Susanne Scherff