Supervision

Supervision hos psykolog

Supervision bidrager til at skabe et solidt fagligt fundament og er med til at sikre en fortsat udvikling og udvidelse af fagpersonens professionelle og faglige færdigheder. Supervision er med til at skabe overblik over de problemstillinger, der arbejdes med og hjælper til at kunne reflektere, forstå og handle mere optimalt i forhold til vanskelige arbejdsopgaver. Supervision er med til at inspirere og give større glæde i arbejdslivet.

I supervision skaber vi et trygt udviklingsrum – præget af høj faglighed – der giver dig/Jer den bedste mulighed for at reflektere over og have fokus på egen/fælles faglig udvikling.

Jeg tilbyder supervision til fagpersoner og institutioner, der arbejder med behandling, rådgivning, pædagogiske, social- og sundhedsfaglige indsatser. Det kan være psykologer, læger, socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykoterapeuter eller andre behandlere, konsulenter, kontaktpersoner eller ledere. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.

Som psykolog kan du bruge supervision hos mig til:

  • Hvis du er på vej til autorisation
  • Hvis du er på vej til godkendelse af specialist i klinisk børnepsykolog
  • Hvis du er på vej til godkendelse af specialist i psykoterapi

Psykologisk praksis
v/ Susanne Scherff