Om Susanne Scherff

Privatpraktiserende klinisk psykolog

Jeg er privatpraktiserende klinisk psykolog med mange års erfaring i arbejdet med voksne, unge og børn, par og familier. Jeg er autoriseret, specialist i psykoterapi, specialist i klinisk børnepsykologi og EFT parterapeut.

Min kliniske erfaring omfatter – foruden mange års arbejde med terapeutiske samtaler – ansættelse i børne- og ungepsykiatrien, amtslig rådgivning, psykologisk udredning af børn, unge og voksne. Jeg har desuden arbejdet med stress- og belastningstilstande, spiseforstyrrelser, undervisning og supervision.

Jeg har efteruddannet mig inden for kognitiv terapi, psykoanalytisk psykoterapi/psykoanalyse og emotionsfokuseret terapi (EFT). Jeg har derfor et bredt fagligt repertoire, som gør det mulig for mig at arbejde med mange forskellige problemstillinger, ligesom det betyder, at jeg i samråd med dig/Jer har gode muligheder for at imødekomme de behov og problemstillinger du/I præsenterer.

Jeg er lyttende, forstående og nærværende. Jeg er særligt optaget af at fremme trivsel og udvikling ved at forstå og fordybe emotionelle processer, sådan at du kan forstå og møde dig selv og din omverden og forbedre kvaliteten af både forholdet til dig selv samt dine nære relationer.

Jeg er medlem af:

  • Dansk Psykolog Forening (DP)
  • Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi (DKCEFT) og International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT)
  • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP)
  • Dansk psykoanalytisk selskab (DPAS)

Uddannelse

2019 –
Længerevarende efteruddannelser i kognitiv terapi, psykodynamisk psykoterapi, psykoanalyse, Emotionsfokuseret terapi (EFT)
2014
Påbegyndt Supervisor uddannelse (Dansk Psykolog Forening)
2014
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
2009
Godkendt specialist i klinisk børnepsykologi (Dansk Psykolog Forening)
2004
Autorisation (Psykolognævnet under Socialministeriet)
2001
Cand. psych. ved Københavns Universitet

Erfaring

2014 -
Psykologisk Praksis v/ Susanne Scherff, Frederiksberg
2011 - 2015
Underviser på Center for klinisk uddannelse, CEKU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2011 - 2014
Privatpraktiserende klinisk psykolog, herunder tilknyttet Psykologcentret Trekantens krisenetværk
2007 - 2011
Klinisk psykolog i Afsnit for Spiseforstyrrelse, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød
2001 - 2007
Klinisk psykolog i Børne- og Ungeafdelingen, psykiatri- og Socialforvaltningen, Københavns Amt

Psykologisk praksis
v/ Susanne Scherff