Familieterapi

Familieterapi hos psykolog

Når I ønsker hjælp til konflikter, kommunikation og fælles trivsel i familien.

Vores nære relationer er noget af det, der betyder mest for os i forhold til at føle os trygge, værdsatte og som en del af et rart fællesskab. Familieterapi er for jer, der oplever udfordringer og vanskeligheder i familierelationer: Det kan være hos par, der skal til at være forældre, forældreudfordringer med mindre eller større børn, konflikter eller uoverensstemmelser i familier med voksne børne – enten mellem de voksne børn og forældrene eller indbyrdes mellem de voksne søskende. Desuden tilbyder jeg hjælp til skilte familier og familier med sammenbragte børn.

Det kan være mange forskellige problemstillinger og udfordringer, der kan give anledning til at gå i familieterapi. Nedenfor er nogle almindelige eksempler:

 • når forældrene er bekymrede for barnet eller den unge, og det er vanskeligt at få talt sammen om bekymringen
 • når man som forælder oplever at være i tvivl om, hvorvidt barnet eller den unge trives
 • når der over længere tid er uløselige konflikter, der dræner familiens overskud til positivt samvær
 • når forældrene har store uenigheder om rammesætning
 • når familien har været igennem kriser, tab eller omvæltninger, som de har brug for hjælp til at få snakket om
 • i sammenbragte familier, hvor man har udfordringer i kontakt, samvær og rollefordeling
 • når man som fraskilt forælder ønsker en bedre kontakt til sit barn.
 • når der er en oplevelse af svigt og/eller manglende forståelse – enten fra tidligere eller aktuelt – som det er svært at tale om
 • når et familiemedlem vedvarende oplever sine grænser overskredet i relationen
 • når et familiemedlem har valgt at trække sig fra relationen, selv om der grundlæggende er et ønske om en tættere relation
 • når det er svært at tale om uenigheder, og disse i stedet enten forties eller fører til gentagne konflikter

I et familieterapeutisk forløb er der indledningsvist fokus på at få lyttet til hver enkelt persons oplevelse af en uoverensstemmelse eller konflikt. Vi vil have fokus på, at I bliver interesserede i også at lytte til hinanden, og vi vil forsøge at skabe en mere gensidig forståelse for jeres perspektiver hver især.

Det er af stor betydning, at barnet/den unge føler sig hørt og lyttet til.

Som forældre kan det f.eks. være vigtigt at få afklaret, hvornår der er grund til bekymring for jeres barn, og hvornår der ikke er eller at blive mere klar på, hvornår man som forælder skal rammesætte, og hvornår man skal lade barnet/den unge styre selv.

Vi vil også forsøge at få en forståelse for, hvilke følelsesmæssige mønstre, der præger forholdet familiemedlemmerne imellem. Og vi vil arbejde med, at I bliver bedre i stand til at kommunikere ud fra jeres egne behov, ønsker og savn på en konstruktiv måde og på den måde være tydelige i forhold til, hvad I ønsker i et rart samvær og fællesskab – og kunne lytte til hinanden, når disse udtrykkes. 

Varigheden af et forløb er ofte mellem 4 og 10 sessioner. I nogle tilfælde vil jeg efter de første 1-2 samtaler have en eller flere individuelle samtaler med henholdsvis den unge, de voksne søskende og forælderen/forældrene. Det afhænger af, hvordan jeg vurderer terapien bedst mulig kan hjælpe i forhold til jeres problemstilling.

Psykologisk praksis
v/ Susanne Scherff