28819096
Skriv til mig
psykolog-koebenhavn

Psykoanalyse

Målet for en psykoanalyse er øget indre frihed, psykisk vækst og større tolerance over for psykiske belastninger.

Der kan være mange og meget forskellige personlige grunde til at begynde en psykoanalyse. Men man oplever som regel en fornemmelse af at have problemer og konflikter, som begrænser og genrer én og som man ikke rigtig kan forstå. Ønsket kan være at opnå større selvindsigt og dermed mulighed for at opleve bedre sammenhæng og mening bag tilbagevendende vanskeligheder, der generer en.

En psykoanalyse er et intensivt samarbejde mellem analysand og analytiker. Man indgår en aftale om sessioner af 45 minutters varighed 3-4 gange om ugen. Som oftest er en analyse langvarig og kan strække sig over flere år.

Måden, en psykoanalyse foregår på, er, at analysanden ligger på en briks med analytikeren siddende bagved hovedgærdet. Analysanden opfordres til at sige, hvad der falder vedkommende ind uden begrænsninger. Dette arrangement har til formål at hjælpe analysanden til at rette blikket indad mod sine egne indre rørelser for herigennem at skabe de bedste betingelser for at lukke op for det indre fantasiliv.

Da betingelserne for en psykoanalyse er anderledes, aftales ofte et mindre honorar end ved individuel psykoterapi.

Kontakt mig

Ring til mig på

28819096

Du er også velkommen til at skrive her: