28819096
Skriv til mig
psykolog-koebenhavn

Susanne Scherff

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet i 2001. Siden er jeg blevet autoriseret af Psykolognævnet og godkendt børnepsykolog og specialist i psykoterapi med voksne af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har videreuddannet mig indenfor både kognitiv adfærdsterapi og psykoanalytisk psykoterapi og er i gang med at uddanne mig til psykoanalytiker. Samtidig er jeg igang med en parterapeutisk efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi. Det betyder, at jeg i samråd med dig/jer har gode muligheder for at tilrettelægge den psykoterapeutiske behandling, så den imødekommer de behov og de problemstillinger, du/I præsenterer.

 

Uddannelse

2019 – Emotionsfokuseret parterapi (EFT-parterapi)
2014 Påbegyndt Supervisor uddannelse (Dansk Psykolog Forening)
2014 Specialist i psykoterapi med voksne (Dansk Psykolog Forening)
2013 Videreuddannelse: Kandidat i Dansk Psykoanalytisk Selskab
2010 – 2013 3 års uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi (Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi – IPP)
2009 – 2011 2 års videreuddannelse i kognitiv adfærdsterapi (Psykiatrisk uddannelsesenhed Region Sjælland)
2009 Specialist i klinisk børnepsykologi (Dansk Psykolog Forening)
2007 – 2008 1 års uddannelse i kognitiv adfærdsterapi (SAKT)
2004 Autorisation (Psykolognævnet under Socialministeriet)
2001 Cand. psych. ved Københavns Universitet

 

Ansættelser

2014- Psykologisk Praksis v. Susanne Scherff, Frederiksberg
2011 – Underviser på Center for klinisk uddannelse, CEKU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2011 – 2014 Privatpraktiserende klinisk psykolog, herunder tilknyttet Psykologcentret Trekantens krisenetværk
2007 – 2011 Klinisk psykolog i Afsnit for Spiseforstyrrelse, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød
2001 – 2007 Klinisk psykolog i Børne- og Ungeafdelingen, psykiatri- og Socialforvaltningen, Københavns Amt