28819096
Skriv til mig
psykolog-koebenhavn

Børneterapi

Et barn kommer oftest i terapi, fordi omgivelserne er bekymrede for dets psykiske trivsel. I nogle tilfælde kan et barn selv kan finde på at bede om hjælp ved for eksempel at sige, at det gerne vil have en voksen at tale med.

Et barn kan have brug for at tale med en psykolog, hvis barnet

  • har vanskeligheder i skolen/daginstitutionen/hjemmet
  • har svært ved at styre sig selv og løber ind i mange konflikter
  • er trist eller bange
  • har tvangstanker og -handlinger
  • har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb
  • har oplevet en skilsmisse
  • har mistet en forælder eller anden vigtig person i sit liv mv.

Hvis du henvender dig, fordi du er bekymret for dit barns trivsel, vil du blive tilbudt at komme til 1-2 samtaler, hvor vi taler vanskelighederne igennem. Hvis det vurderes, at dit barn vil kunne hjælpes via terapi, afgøres det, hvor ofte og over hvor lang en periode barnet forventes at skulle komme i terapien.

Når det drejer sig om børn, vil der være behov for regelmæssige forældresamtaler (en samtale hver eller hver anden måned) for at forældrene kan følge med i barnets behandling og for at jeg kan høre om barnets reaktioner og udvikling uden for terapien, dvs. I hjemmet, skolen mv. Dels kan forældrene få nogle redskaber til at håndtere problemerne i forhold til barnet på en hjælpsom måde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en børneterapi kun kan foregå med støtte fra barnets forældre (plejeforældre eller værge). Uden støtte hjemmefra, vil det ikke være hensigtsmæssigt at sende barnet i terapi.